messager
 
เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


เทศบาลตำบลนิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality 043569167

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 5 ซ.ม.ภายในบ้านเหล่าแถม หมู่ที่ 3 และบ้านตาเสือ หมู่ที่ 11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของหนังสือสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
สรุปผลการจัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลนิเวศน์
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
find_in_page แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของหนังสือสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
สรุปผลการจัดซื้อนำ้มันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
แก้ไขและปรับปรุงประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 742
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 709
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านประตูชัย หมู่ที่ 7,16 โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 651
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคม หมู่ที่ 5 และบ้านตาเสือ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 452
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 และบ้านหนองเดิด หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 428
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2