call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคม หมู่ที่ 5 และบ้านตาเสือ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 และบ้านหนองเดิด หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 และบ้านหนองเดิด หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
photo จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9]
insert_drive_file ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าด้วยวิธี (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ จัดซื้อรถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ร่างประกาศเอกสารซื้อ และร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์(e-bidding)จัดซื้อรถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1ถึง4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดถังน้ำประปา หมู่ที่ 12 บ้านหนองเดิด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file ประกาศราคากลางอาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9]
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 41
เดือนนี้ 5,398
เดือนที่แล้ว 12,083
ทั้งหมด 45,179