เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการประเภทอื่น
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้า "คาราวาน พาณิชย์...ลดราคาช่วยประชาชน Lot 20 (ภูมิภาค)" poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศระเบียบสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (ฉบับที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
photo ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริการจัดการปัญหาเมือง(Traffy Fondue) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
find_in_page ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (แจงนับ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต:สุจริตโมเดล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนิเวศน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
photo การใช้พลังงานเทศบาลตำบลนิเวศน์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
photo ประกาศผลสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนิเวศน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศรับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดเดี่ยวโหวตและเดี่ยวพิณในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนิเวศน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
1 - 20 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3 4 5 6