call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167

camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 [28 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อบ้านเรือนประชาชนที่มีความเสี่ยง [23 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ [19 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
พิธีเปิดศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 4 [19 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
จัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด [16 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
สำรวจพื้นที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลสนาม [14 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [30 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
งานกู้ชีพกู้ภัย [28 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง [25 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ช่วยเหลือประชาชนจากวาตภัย [24 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 129 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 28
เดือนนี้ 5,385
เดือนที่แล้ว 12,070
ทั้งหมด 45,166