messager
 
เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


เทศบาลตำบลนิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality 043569167

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองช่าง
นายธาวิน ธงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0621853315
นายสราวุฒิ สังวันดี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 0815921851
นายโกศล พิลาสเอมอร
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0956285326
จ่าสิบเอกธีรพงษ์ สรรพวุธ
เจ้าพนักงานประปา
โทร : 0819588823
นายรณฤทธิ์ สุ่มมาตย์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
โทร : 0934463304
นางสาวยุพิน สัตนาโค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0945025442
นายประเสริฐ์สักดิ์ จตุเทน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0836767976
นายวรพล เวียงสิมา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
โทร : 0846867022