call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167การติดต่อหน่วยงาน
อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิเวศน์ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45170 โทรศัพท์ : 043-569167 โทรสาร : 043-569167 E-mail : niwat__101@hotmail.com เว็บไซต์หน่วยงาน : https://www.niwes.go.th เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีถนนสายหลักสำคัญถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงสายที่ 23) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางระยะทางห่างตัวจังหวัดร้อยเอ็ด กับตำบลนิเวศน์ 7 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอธวัชบุรี 4 กิโลเมตร
แผนที่หน่วยงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 57
เดือนนี้ 7,032
เดือนที่แล้ว 18,393
ทั้งหมด 35,073