call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167

ร้องเรียนออนไลน์

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
เทศบาลตำบลนิเวศน์
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ใส่ code:

 สอบถามค่ะแบบไม่ทราบจริงๆ หมู่14 ต.นิเวศน์ นี้เค้าไม่มีระบบจัดการขยะหรอค่ะ ก่อนหน้านี้เห็นมีรถขยะมาเก็บแต่นานมาแล้วคือไม่มีมาเลย ประชาชนเค้าไปทิ้งขยะที่ไหนกันค่ะ ต้องขนไปทิ้งในเมืองหรอค่ะ แล้วจุดไหนเค้าจะให้ทิ้ง คือถามหลายๆบ้านบอกว่าอบต.ให้ขนไปทิ้งในเมือง เลยสงสัยว่าจุดไหนเค้ารับขยะที่เราค่ะ จะได้ขนไปทิ้ง เดือดร้อนมากค่ะขยะเน่าเหม็นเผาก็ส่งกลิ่นรบกวน

เนื่องจากที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนิเวศน์ถูกยกเลิกจุดทิ้งขยะ ประชาชนดำเนินการคัดแยกขยะและกำจัดเอง ส่วนมากแล้วประชาชนเผาทำลายเอง บางส่วนที่เอาไปทิ้งในเมืองจุดเส้นทางร้อยเอ็ด-กาฬสินธ์ ก่อนถึงสี่แยกบายพาส ส่วนปัจจุบันเทศบาลกำลังดำเนินการหาจุดทิ้งหรือกำจัดขยะอยู่ค่ะ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:04 พฤษภาคม 2564)

เรียนท่านนายกเทศบาลตำบลนิเวศน์ ด้วย น.ส.เกสรีคณิศร แสงสุรินทร์ มีผู้ร่วมอาศัยอยู่ 4 คน บ้านเลขที่179 ม.2บ้านจอมพล ตำบลนเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ดและน.ส.อรทัย สาระวิถี มีผู้อาศัยอยู่ 5 คน บ้านเลขที่ 202 ม.2บ้านจอมพล ตำบลนเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด มีความเดือนร้อนเรื่องท่อระบายตันทำให้น้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็น มีความประสงค์อยากให้ช่วยลอกท่อระบายน้ำและต่อท่อระบายออกจากบริเวณหน้าบ้านเนื่องจากบริเวณหน้าบ้านเป็นพื้นที่สุดเขตเทศบาล ทำให้น้ำเสียท่วมขังก่อให้เกิดความไม่สะดวก เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือ ขอบพระคุณค่ะ

รับเรื่อง และเร่งกองช่างตรวจสอบพื้นที่ จากกองช่างเทศบาลตำบลนิเวศน์ ได้ออกตวจสอบข้อเท็จจริง รางระบายน้ำที่ผ่านหน้าบ้านผู้ร้องเรียนนั้น เป็นสิ่งก่อสร้างรางระบายน้ำของเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ โดยช่วงปลายของรางระบายน้ำยังไม่ถึงทุ่งนา เหลืออยู่ประมาณ 10 เมตร จึงทำให้น้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็น ปลัดเทศบาลตำบลนิเวศน์แจ้งดำเนินการโดยใช้แรงงานคนงานของเทศบาลในการขุดลอกร่องดินกว้างประมาณ 0.50 เมตร ยาวประมาณ 10 เมตร ลึกประมาณ 0.50 เมตร เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่ทุ่งนา

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:16 เมษายน 2564)

บ้านเลขที่239ม.16ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เลี้ยงไก่จำนวนมาก ส่งผลให้มีกลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง และเสียงรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค แจ้งเจ้าของบ้านแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงอยากให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นของเทศบาลมาจัดการแก้ไขปัญหาให้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

รับเรื่อง งานสาธารณสุข รับเรื่องดำเนินการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลนิเวศน์ ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งได้แนะนำการปรับปรุงแก้ไขให้กับผู้เลี้ยงไก่และผู้ร้องเรียนทราบแล้ว

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:14 เมษายน 2564)

3 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62