ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านประตูชัย หมู่ที่ ๗,๑๖ โดยวิธีคัดเลือก