ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น “ยึดหลักธรรมภิบาล บริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น “ยึดหลักธรรมภิบาล บริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้”../add_file/วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น “ยึดหลักธรรมภิบาล บริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้”
ชื่อไฟล์ : 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 2. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ พลานามัยให้เข็มแข็ง 3. ส่งเสริมการศึกษา 4. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ปรับปรุงและพัฒนาที่สาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อนและสวนสุขภาพ 6. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับราษฎร 7. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 9. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 11. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 2. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ พลานามัยให้เข็มแข็ง 3. ส่งเสริมการศึกษา 4. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ปรับปรุงและพัฒนาที่สาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อนและสวนสุขภาพ 6. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับราษฎร 7. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 9. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 11. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น../add_file/1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 2. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ พลานามัยให้เข็มแข็ง 3. ส่งเสริมการศึกษา 4. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ปรับปรุงและพัฒนาที่สาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อนและสวนสุขภาพ 6. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับราษฎร 7. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 9. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 11. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : อาชีพ ร้อยละ 95 ของประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อาชีพ ร้อยละ 95 ของประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม../add_file/อาชีพ ร้อยละ 95 ของประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : ที่ตั้ง เทศบาลตำบลนิเวศน์ จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลนิเวศน์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 สำนักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ติดกับถนนสายหลักสำคัญคือถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงสายที่ 23) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะทางห่างจากตัวอำเภอธวัชบุรี 4 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 8 กิโลเมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ตั้ง เทศบาลตำบลนิเวศน์ จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลนิเวศน์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 สำนักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ติดกับถนนสายหลักสำคัญคือถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงสายที่ 23) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะทางห่างจากตัวอำเภอธวัชบุรี 4 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 8 กิโลเมตร../add_file/ที่ตั้ง เทศบาลตำบลนิเวศน์ จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลนิเวศน์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 สำนักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ติดกับถนนสายหลักสำคัญคือถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงสายที่ 23) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะทางห่างจากตัวอำเภอธวัชบุรี 4 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 8 กิโลเมตร
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลนิเวศน์ มีพื้นที่ทั้งหมด 27.82 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 17,387.05 ไร่ ภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นราบลุ่มและเป็นพื้นที่ป่าสาธารณะเสียเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ภูมิอากาศทั่วไปค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 29 องศาเซลเซียส ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลนิเวศน์ อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูกาล เรียก “มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ” อิทธิพลของลมมรสุมนี้จะพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นในช่วงฤดูฝน เทศบาลตำบลนิเวศน์มีอากาศร้อนจัด และแห้งแล้งในฤดูร้อน และมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดูคือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลนิเวศน์ มีพื้นที่ทั้งหมด 27.82 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 17,387.05 ไร่ ภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นราบลุ่มและเป็นพื้นที่ป่าสาธารณะเสียเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ภูมิอากาศทั่วไปค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 29 องศาเซลเซียส ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลนิเวศน์ อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูกาล เรียก “มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ” อิทธิพลของลมมรสุมนี้จะพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นในช่วงฤดูฝน เทศบาลตำบลนิเวศน์มีอากาศร้อนจัด และแห้งแล้งในฤดูร้อน และมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดูคือ../add_file/เทศบาลตำบลนิเวศน์ มีพื้นที่ทั้งหมด 27.82 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 17,387.05 ไร่ ภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นราบลุ่มและเป็นพื้นที่ป่าสาธารณะเสียเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ภูมิอากาศทั่วไปค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 29 องศาเซลเซียส ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลนิเวศน์ อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูกาล เรียก “มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ” อิทธิพลของลมมรสุมนี้จะพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นในช่วงฤดูฝน เทศบาลตำบลนิเวศน์มีอากาศร้อนจัด และแห้งแล้งในฤดูร้อน และมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดูคือ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SAQCU5ATue32856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลนิเวศน์ จัดตั้งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลตำบลนิเวศน์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 สำนักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ติดกับถนนสายหลักสำคัญคือถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงสายที่ 23) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะทางห่างจากตัวอำเภอธวัชบุรี 4 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 8 กิโลเมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลนิเวศน์ จัดตั้งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลตำบลนิเวศน์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 สำนักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ติดกับถนนสายหลักสำคัญคือถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงสายที่ 23) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะทางห่างจากตัวอำเภอธวัชบุรี 4 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 8 กิโลเมตร../add_file/เทศบาลตำบลนิเวศน์ จัดตั้งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลตำบลนิเวศน์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 สำนักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ติดกับถนนสายหลักสำคัญคือถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงสายที่ 23) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะทางห่างจากตัวอำเภอธวัชบุรี 4 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 8 กิโลเมตร
ชื่อไฟล์ : Df0R7xVTue105436.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qW51RV2Tue105950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : feVxT7WTue110421.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 02VEhqwTue110615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JcyZxvKTue111723.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X7Sf8iSTue114052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NOBZXmKTue124826.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2zy9pDGTue125412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GGdkjHVTue125827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Mc8gNMHTue125952.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EAPjpfzTue10142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UeoMm9PTue10257.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v32tEvcTue10402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hj0Nd1KTue10527.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0cHmsGzTue10653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนิเวศน์คิดเป็นพื้นที่ รวม 0.4788 ตารางกิโลเมตร จำนวนชนิดและความยาว ของเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนิเวศน์คิดเป็นพื้นที่ รวม 0.4788 ตารางกิโลเมตร จำนวนชนิดและความยาว ของเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้../add_file/ ทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนิเวศน์คิดเป็นพื้นที่ รวม 0.4788 ตารางกิโลเมตร จำนวนชนิดและความยาว ของเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้
ชื่อไฟล์ : ประจำปีงบประมาณ จำนวนเงิน 47,760,762.76 บาท แยกเป็น – รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง จำนวนเงิน 382,197.67 บาท – รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ จำนวนเงิน 47,378,565.09 บาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประจำปีงบประมาณ จำนวนเงิน 47,760,762.76 บาท แยกเป็น – รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง จำนวนเงิน 382,197.67 บาท – รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ จำนวนเงิน 47,378,565.09 บาท../add_file/ประจำปีงบประมาณ จำนวนเงิน 47,760,762.76 บาท แยกเป็น – รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง จำนวนเงิน 382,197.67 บาท – รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ จำนวนเงิน 47,378,565.09 บาท
ชื่อไฟล์ : ในพื้นที่ตำบลนิเวศน์ มีอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ครอบคลุมพื้นที่มีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน คือ บ้านชัยคาม หมู่ที่ 6 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 และบ้านธวัชชัย หมู่ที่ 14 ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สามารถกักเก็บน้ำได้มาก และนำน้ำมาใช้พัฒนาทางด้านการเกษตร โดยการจัดระบบคลองส่งน้ำชลประทานเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในพื้นที่ตำบลนิเวศน์ มีอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ครอบคลุมพื้นที่มีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน คือ บ้านชัยคาม หมู่ที่ 6 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 และบ้านธวัชชัย หมู่ที่ 14 ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สามารถกักเก็บน้ำได้มาก และนำน้ำมาใช้พัฒนาทางด้านการเกษตร โดยการจัดระบบคลองส่งน้ำชลประทานเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน../add_file/ ในพื้นที่ตำบลนิเวศน์ มีอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ครอบคลุมพื้นที่มีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน คือ บ้านชัยคาม หมู่ที่ 6 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 และบ้านธวัชชัย หมู่ที่ 14 ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สามารถกักเก็บน้ำได้มาก และนำน้ำมาใช้พัฒนาทางด้านการเกษตร โดยการจัดระบบคลองส่งน้ำชลประทานเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : สภาพการคมนาคมทางบกในพื้นที่ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรเนื่องจากถนนมีสภาพแบบเดิมที่ยังไม่ได้รับ การปรับปรุงเมื่อมีฝนตกในฤดูฝนก็จะทำให้สภาพชำรุดทรุดโทรด เป็นหลุมบ่อ สัญจรไปมาไม่สะดวกเป็นอุปสรรคปัญหาอย่างมาก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาพการคมนาคมทางบกในพื้นที่ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรเนื่องจากถนนมีสภาพแบบเดิมที่ยังไม่ได้รับ การปรับปรุงเมื่อมีฝนตกในฤดูฝนก็จะทำให้สภาพชำรุดทรุดโทรด เป็นหลุมบ่อ สัญจรไปมาไม่สะดวกเป็นอุปสรรคปัญหาอย่างมาก../add_file/ สภาพการคมนาคมทางบกในพื้นที่ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรเนื่องจากถนนมีสภาพแบบเดิมที่ยังไม่ได้รับ การปรับปรุงเมื่อมีฝนตกในฤดูฝนก็จะทำให้สภาพชำรุดทรุดโทรด เป็นหลุมบ่อ สัญจรไปมาไม่สะดวกเป็นอุปสรรคปัญหาอย่างมาก
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : rUa5A91Tue22901.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ipJVm5TTue23324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VbSa8s8Tue23633.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1WjUw1FTue23754.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0Pr53MUTue23942.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 11q17q5Tue24713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G5GjjqITue25205.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OWlzqODTue25313.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : itZQ0AKTue25418.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา การพัฒนาเทศบาลตำบลนิเวศน์ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ 2563) ได้ดำเนินการแก้ปัญหา และ สนองความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น ทุกๆ ด้านควบคู่กันไป การสรุปสถานการณ์การพัฒนา การพัฒนาเทศบาลตำบลนิเวศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ได้ ดำเนินการพัฒนา โดยเรียงลำดับได้ตามงบประมาณ ดังนี้ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. การพัฒนาด้านการศึกษาและศาสนา 3. การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร – การปกครอง 4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน การสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 7. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบล โดยใช้หลักการ SWOT ANALYSIS สรุปดังนี้ จุดแข็ง 1. เป็นเมืองสงบ พลเมืองอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไว้ 2. พลเมืองมีความสมานฉันท์ เอื้ออาทรต่อกัน 3. เทศบาลตำบลนิเวศน์มีพื้นที่เล็กสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว จุดอ่อน 1. ประชาชนยังมีการรวบกลุ่มในการประกอบอาชีพค่อนข้างน้อย และยังไม่เข้มแข็ง 2. ขาดความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 3. ภารกิจของเทศบาลตำบลเพิ่มมากขึ้น จากการถ่ายโอน แต่บุคลากรยังขาด ความเชี่ยวชาญ โอกาส 1. นโยบายการสนับสนุนสินค้าของกลุ่มอาชีพ เช่น สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ 2. การถ่ายโอนภารกิจมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งความใกล้ชิดกับประชาชน อุปสรรค 1. ประสบภัยธรรมชาติ 2. นโยบายการพัฒนาฝีมือ แรงงาน การประกอบอาชีพ อาชีพเสริม ยังเข้าไม่ถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง ประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาประจำปี กับโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง ในปี พ.ศ 2563 โดยคิดเป็นร้อยละของโครงการและงบประมาณ ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ สำหรับผลสำเร็จในการบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา การแก้ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนิเวศน์ สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีพอสมควรในระดับหนึ่ง โดยแยกรายละเอียดในแต่ละ ด้าน ดังนี้ 1. ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบล ได้ก่อสร้างสาธารณูปการด้านโครงสร้างพื้นฐานจำเป็น โดยเฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมที่ไม่สะดวกได้มากพอสมควร 2. ด้านเศรษฐกิจ เทศบาลตำบล ได้พยายามที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล โดยเฉพาะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การให้เงินอุดหนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามนโยบายเศรษฐกิจและชุมชนพึ่งตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาว่างงาน การเพิ่มรายได้ การแก้ไขปัญหาว่างงาน การแก้ไขปัญหาความยากจนแต่ยังขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ในการประกอบอาชีพ 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลตำบลได้จัดระบบบริหารการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพพอสมควร โดยเฉพาะการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยได้สร้างจิตสำนึกร่วมกันกับประชาชนในท้องถิ่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ด้านสังคม เทศบาลตำบลนิเวศน์ ได้พยายามที่จะพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถช่วยตนเองได้ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง โดยได้จัดทำโครงการ รณรงค์รูปแบบต่างๆ ส่งเสริมกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ได้เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง และได้ส่งเสริมประเพณี ที่สำคัญของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ซึ่งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างพร้อมเพรียง 5. ด้านการเมืองการบริหาร ได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลมากขึ้น เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรรมการต่างๆ การเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยให้ประชาชนได้รับถึงกิจการและขั้นตอนการบริหารงานเทศบาลตำบลนิเวศน์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา การพัฒนาเทศบาลตำบลนิเวศน์ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ 2563) ได้ดำเนินการแก้ปัญหา และ สนองความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น ทุกๆ ด้านควบคู่กันไป การสรุปสถานการณ์การพัฒนา การพัฒนาเทศบาลตำบลนิเวศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ได้ ดำเนินการพัฒนา โดยเรียงลำดับได้ตามงบประมาณ ดังนี้ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. การพัฒนาด้านการศึกษาและศาสนา 3. การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร – การปกครอง 4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน การสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 7. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบล โดยใช้หลักการ SWOT ANALYSIS สรุปดังนี้ จุดแข็ง 1. เป็นเมืองสงบ พลเมืองอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไว้ 2. พลเมืองมีความสมานฉันท์ เอื้ออาทรต่อกัน 3. เทศบาลตำบลนิเวศน์มีพื้นที่เล็กสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว จุดอ่อน 1. ประชาชนยังมีการรวบกลุ่มในการประกอบอาชีพค่อนข้างน้อย และยังไม่เข้มแข็ง 2. ขาดความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 3. ภารกิจของเทศบาลตำบลเพิ่มมากขึ้น จากการถ่ายโอน แต่บุคลากรยังขาด ความเชี่ยวชาญ โอกาส 1. นโยบายการสนับสนุนสินค้าของกลุ่มอาชีพ เช่น สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ 2. การถ่ายโอนภารกิจมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งความใกล้ชิดกับประชาชน อุปสรรค 1. ประสบภัยธรรมชาติ 2. นโยบายการพัฒนาฝีมือ แรงงาน การประกอบอาชีพ อาชีพเสริม ยังเข้าไม่ถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง ประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาประจำปี กับโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง ในปี พ.ศ 2563 โดยคิดเป็นร้อยละของโครงการและงบประมาณ ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ สำหรับผลสำเร็จในการบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา การแก้ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนิเวศน์ สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีพอสมควรในระดับหนึ่ง โดยแยกรายละเอียดในแต่ละ ด้าน ดังนี้ 1. ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบล ได้ก่อสร้างสาธารณูปการด้านโครงสร้างพื้นฐานจำเป็น โดยเฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมที่ไม่สะดวกได้มากพอสมควร 2. ด้านเศรษฐกิจ เทศบาลตำบล ได้พยายามที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล โดยเฉพาะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การให้เงินอุดหนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามนโยบายเศรษฐกิจและชุมชนพึ่งตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาว่างงาน การเพิ่มรายได้ การแก้ไขปัญหาว่างงาน การแก้ไขปัญหาความยากจนแต่ยังขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ในการประกอบอาชีพ 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลตำบลได้จัดระบบบริหารการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพพอสมควร โดยเฉพาะการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยได้สร้างจิตสำนึกร่วมกันกับประชาชนในท้องถิ่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ด้านสังคม เทศบาลตำบลนิเวศน์ ได้พยายามที่จะพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถช่วยตนเองได้ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง โดยได้จัดทำโครงการ รณรงค์รูปแบบต่างๆ ส่งเสริมกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ได้เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง และได้ส่งเสริมประเพณี ที่สำคัญของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ซึ่งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างพร้อมเพรียง 5. ด้านการเมืองการบริหาร ได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลมากขึ้น เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรรมการต่างๆ การเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยให้ประชาชนได้รับถึงกิจการและขั้นตอนการบริหารงานเทศบาลตำบลนิเวศน์../add_file/ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา การพัฒนาเทศบาลตำบลนิเวศน์ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ 2563) ได้ดำเนินการแก้ปัญหา และ สนองความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น ทุกๆ ด้านควบคู่กันไป การสรุปสถานการณ์การพัฒนา การพัฒนาเทศบาลตำบลนิเวศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ได้ ดำเนินการพัฒนา โดยเรียงลำดับได้ตามงบประมาณ ดังนี้ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. การพัฒนาด้านการศึกษาและศาสนา 3. การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร – การปกครอง 4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน การสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 7. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบล โดยใช้หลักการ SWOT ANALYSIS สรุปดังนี้ จุดแข็ง 1. เป็นเมืองสงบ พลเมืองอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไว้ 2. พลเมืองมีความสมานฉันท์ เอื้ออาทรต่อกัน 3. เทศบาลตำบลนิเวศน์มีพื้นที่เล็กสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว จุดอ่อน 1. ประชาชนยังมีการรวบกลุ่มในการประกอบอาชีพค่อนข้างน้อย และยังไม่เข้มแข็ง 2. ขาดความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 3. ภารกิจของเทศบาลตำบลเพิ่มมากขึ้น จากการถ่ายโอน แต่บุคลากรยังขาด ความเชี่ยวชาญ โอกาส 1. นโยบายการสนับสนุนสินค้าของกลุ่มอาชีพ เช่น สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ 2. การถ่ายโอนภารกิจมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งความใกล้ชิดกับประชาชน อุปสรรค 1. ประสบภัยธรรมชาติ 2. นโยบายการพัฒนาฝีมือ แรงงาน การประกอบอาชีพ อาชีพเสริม ยังเข้าไม่ถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง ประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาประจำปี กับโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง ในปี พ.ศ 2563 โดยคิดเป็นร้อยละของโครงการและงบประมาณ ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ สำหรับผลสำเร็จในการบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา การแก้ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนิเวศน์ สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีพอสมควรในระดับหนึ่ง โดยแยกรายละเอียดในแต่ละ ด้าน ดังนี้ 1. ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบล ได้ก่อสร้างสาธารณูปการด้านโครงสร้างพื้นฐานจำเป็น โดยเฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมที่ไม่สะดวกได้มากพอสมควร 2. ด้านเศรษฐกิจ เทศบาลตำบล ได้พยายามที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล โดยเฉพาะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การให้เงินอุดหนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามนโยบายเศรษฐกิจและชุมชนพึ่งตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาว่างงาน การเพิ่มรายได้ การแก้ไขปัญหาว่างงาน การแก้ไขปัญหาความยากจนแต่ยังขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ในการประกอบอาชีพ 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลตำบลได้จัดระบบบริหารการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพพอสมควร โดยเฉพาะการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยได้สร้างจิตสำนึกร่วมกันกับประชาชนในท้องถิ่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ด้านสังคม เทศบาลตำบลนิเวศน์ ได้พยายามที่จะพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถช่วยตนเองได้ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง โดยได้จัดทำโครงการ รณรงค์รูปแบบต่างๆ ส่งเสริมกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ได้เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง และได้ส่งเสริมประเพณี ที่สำคัญของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ซึ่งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างพร้อมเพรียง 5. ด้านการเมืองการบริหาร ได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลมากขึ้น เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรรมการต่างๆ การเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยให้ประชาชนได้รับถึงกิจการและขั้นตอนการบริหารงานเทศบาลตำบลนิเวศน์
ชื่อไฟล์ : pNrrXueFri31503.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3qCQZhuTue32930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BAammXWTue32938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : s3q6QcHThu112019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EHKFKfcTue33102.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z4h2ZzuTue33149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LNkhQLuTue34519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DEVvTnATue35802.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kP635fMTue40921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f4FU18gTue103148.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zvlj95WTue41845.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XPD4iFGTue43527.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mvvlGmjTue43814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZUEJULBTue44038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 60UyDelTue44148.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : trWMAEGTue44225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bN8om6kTue44336.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7chsxtkTue44421.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VNVvSXdTue44450.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1yQGsx8Tue44517.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RPtg9GITue44547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O8WXPlxTue44616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Eo0brrPTue44644.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m0GRzdqTue44711.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jkpn6sNTue44741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : saB0LEfTue44812.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wpckh3HTue44847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I5Mtah9Tue44919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xc75VzrTue44959.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d07COUSTue45456.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 554bWnATue45715.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 4ESKhXTThu104732.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : h7DV8ifTue51756.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pftdOJqTue51949.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wo1X7ArTue52217.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T2bHoxpWed93241.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uZjHSo8Wed93550.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l0Cry5AWed93818.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bviQNEcWed94025.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : POfpbQiWed94347.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gcGTeUHWed94549.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iUOaSEtWed94711.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZkcJVxSWed94911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QHaFTLuWed95037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xGmtVUyWed95326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GAz5GO0Wed101131.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0WyLP0KWed101305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ruUn3rfWed101444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tqJ4x8ZWed101705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f4ztADaWed101849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v3jTakHWed102024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wmON0dpWed102539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P1vRhQZWed102648.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 71koyvnWed103932.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : zDlHih0Wed104441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SQJtqCIWed104051.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0Jb2wHeWed104244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mYEKrGZWed104613.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CNgfq7hWed104952.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OkgjLDiWed105323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DnuvvyOWed105608.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h0WvkoKWed105738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N5HPmQoWed105941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N72L7wrWed110143.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0vQYiCEWed113443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WGYj1IsWed113835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wycYtOrWed115225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hbM0qhtWed115853.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kZVXj2XMon95548.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Tytm8leMon100332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XEg8hNkMon101512.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6mEN95IMon102246.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fGtKMHAMon102345.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FIQNa5KWed24735.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k7ICgHRWed24840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5TedQlbWed24932.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0wc1yWkWed25014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4tqJtkjWed25117.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5LG2WOfWed25227.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uOE7pAGWed25314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 03dE3bwWed25741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pXtrL5AWed30349.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W8EZkATWed30439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UJgcrAPWed30815.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G7sluv2Wed30816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : prhFOEIWed30853.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g5Q6UaMWed30953.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zh5dUtzWed31015.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VO7KHjhWed31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T8EWDAKWed31921.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C3AKHq5Wed32025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9e2MZn1Wed32050.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QPjNxIOWed32111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LNiwK0gWed32630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GFU487kWed32940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RccYP0FWed33014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8UfrkMWWed33122.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PzSxQfaWed33424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rxNP4niWed33658.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3Nne9c3Wed33900.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tCYhrmCWed34146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Kl0ZL5PWed34409.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H37uVhDWed34714.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S0Z4v26Wed34917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fI91c0uWed35052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9aXzaVYWed35201.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fm4KozyWed35338.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : nXAvtQUWed35738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kogUTjqWed35512.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vqLRL5MWed35612.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cftXxwQWed35623.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lUUyZ9zWed35658.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Yxm3jhNWed35818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0wpm6wUWed40338.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : skxyRxHWed40733.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tr5I2mNWed41244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7BGFig0Wed42355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QVM9qV8Wed42920.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VZigTT9Wed43136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IoVNV5DWed43519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RmzGVriWed43819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N9vmplIWed43955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PxbA8sOWed44205.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uk1egZ9Wed44342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9V2S4wqWed44558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xN9QFavWed44832.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uISo0mRWed45157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 200W5VrWed45230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ViBizT2Wed45338.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x9vqpMaWed45342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HqzuULXWed45445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5b2ja7EWed45542.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wQVLCuHWed45709.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5DoxiM2Wed45912.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lMIjShQWed50045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dn2aPQzThu92430.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WEpk28eThu94140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XBTFlYpThu94254.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 92pnzn2Thu94345.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6qwJXnuThu94434.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YZTQZRNThu94550.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GQjjpxkThu95401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uRQFFB7Thu95502.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wcqCTIBThu95622.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7oPu1OLThu95705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D2QAnJwThu95757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CatuayJThu100008.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MzqDYDaThu100323.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DD1KuRoThu100442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2g1RUYLThu100603.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gojw9RwThu100646.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tkPYsCDThu103915.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z2MPPuQThu110303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AaU3QbzThu104002.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : LVnCZ8ZThu110029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e4FV707Thu104035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DORtUlnThu104203.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6N2vizKThu104238.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QNEXE4BThu105920.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Chccy7HThu104312.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UyOIeD0Thu104400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 65ne1JfThu105745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : owkfc7wThu104705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : oLgjqt2Fri104333.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qAmqu82Thu104811.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7dnD0JxThu104835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T0ha7MNThu104850.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gk17LXZThu104908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vQf4mLKThu104925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Wq6O1sOThu104945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4Yl4B7qThu105012.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qyzvSdPThu110520.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xO65jicThu110640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EM7fUKEThu22031.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลนิเวศน์ที่รักทุกท่าน กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจรับเลือกผมเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลนิเวศน์ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยคำนึงถึงความถูกต้องและการบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะยึดเอาประโยชน์และความสุขและความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลนิเวศน์ที่รักทุกท่าน กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจรับเลือกผมเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลนิเวศน์ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยคำนึงถึงความถูกต้องและการบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะยึดเอาประโยชน์และความสุขและความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ../add_file/ กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลนิเวศน์ที่รักทุกท่าน กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจรับเลือกผมเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลนิเวศน์ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยคำนึงถึงความถูกต้องและการบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะยึดเอาประโยชน์และความสุขและความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gCrI5GrThu22458.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hmfYVgSThu22809.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TVJM5UoThu22843.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0ffKsJoThu23329.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hb1QRoQMon103105.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VtmnlHPTue22846.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FCPG6WVMon103329.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qGH4ZVBWed110749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 4Qvm8t7Tue24358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jUUtICmTue32947.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hn4Pfr1Wed120209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3kn53fXWed120514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MsgX6qeWed120728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : opl8s03Wed120943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qzLKTynWed121126.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YBEoUYCWed121338.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ymWYjzsWed24142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4vei1G1Mon31652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VPYsWzkWed40302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7BBd5YtThu95102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pTzNrbjThu103812.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qw1H2DrThu105148.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a4qG6ZnThu105259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1wXVaTEThu105404.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9ArV9ibThu115034.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TgVrsxEThu115534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZEH39EzTue102905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Zda57AxThu20007.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kU08sjZThu20347.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ihWRNjMThu25711.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tbEZJe2Fri121117.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ONO7gCHFri20900.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a1uDeHWFri21134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fwWCBfnFri21336.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AOvhJksFri21529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ncPcLkfFri22734.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 4C4IHuUWed11728.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1a1cpKAFri23253.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K8gQikVFri33343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P27kGgbFri33506.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : J7E4v0BFri35348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0c8ZPuUFri35733.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zf0jMKKMon101454.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uRdWe8hMon23212.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9b0FHEyMon24159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7CCekUgMon32919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ok7xqqVTue103512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QqigMfBTue103637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ALgMVCXTue24742.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FAuY7vyTue31021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 2aSPOXaFri22012.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ENV3SzdTue40418.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j1OJlSYWed21357.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4BASV2lWed22028.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9asbJ79Thu114816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fO31NjaFri92437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ujQpQfCThu15833.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zf1RS7dFri22933.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZUFwhRcFri41247.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VdTS8KxFri41747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NybdQJ1Mon112720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8qDaQb2Mon113342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F1CcisKMon115310.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Z6MR7l6Mon22144.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r8nwHZBMon20321.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5GtlgaUMon23922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XvBkfTvWed105635.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6AptC6yThu102751.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OYvywQ3Fri103950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q2zrF6XThu41152.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyhyxYMFri121128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : P1e86psFri12435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IUToN0dFri121601.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ku1NG0mFri13009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cTPmCc2Fri13126.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MbcKkGkFri20244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s332EPEWed94712.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2jhEYJ0Fri32707.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 989IxdaFri33046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rm0pMj0Mon41141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mkKNShqWed23455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิเวศน์ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45170 โทรศัพท์ : 043-569167 โทรสาร : 043-569167 E-mail : niwat__101@hotmail.com เว็บไซต์หน่วยงาน : https://www.niwes.go.th เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่เลขที่ 400 หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีถนนสายหลักสำคัญถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงสายที่ 23) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางระยะทางห่างตัวจังหวัดร้อยเอ็ด กับตำบลนิเวศน์ 7 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอธวัชบุรี 4 กิโลเมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิเวศน์ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45170 โทรศัพท์ : 043-569167 โทรสาร : 043-569167 E-mail : niwat__101@hotmail.com เว็บไซต์หน่วยงาน : https://www.niwes.go.th เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่เลขที่ 400 หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีถนนสายหลักสำคัญถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงสายที่ 23) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางระยะทางห่างตัวจังหวัดร้อยเอ็ด กับตำบลนิเวศน์ 7 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอธวัชบุรี 4 กิโลเมตร ../add_file/ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิเวศน์ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45170 โทรศัพท์ : 043-569167 โทรสาร : 043-569167 E-mail : niwat__101@hotmail.com เว็บไซต์หน่วยงาน : https://www.niwes.go.th เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่เลขที่ 400 หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีถนนสายหลักสำคัญถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงสายที่ 23) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางระยะทางห่างตัวจังหวัดร้อยเอ็ด กับตำบลนิเวศน์ 7 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอธวัชบุรี 4 กิโลเมตร
ชื่อไฟล์ : 1. การคมนาคมไปมาได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย 2. ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง 3. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 4. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดี มีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย 5. พัฒนาที่สาธารณะให้เป็นสวนป่าสุขภาพ 6. ส่งเสริมให้ราษฎรมีงานทำและพัฒนาฝีมือแรงงานให้เทียบเท่ามืออาชีพ 7. ส่งเสริมให้ราษฎรเล่นกีฬา 8. สร้างจิตสำนึกให้กับราษฎรในการป้องกันโรคติดต่อ 9. ส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตตามวิถีของชุมชน 10. สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. การคมนาคมไปมาได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย 2. ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง 3. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 4. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดี มีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย 5. พัฒนาที่สาธารณะให้เป็นสวนป่าสุขภาพ 6. ส่งเสริมให้ราษฎรมีงานทำและพัฒนาฝีมือแรงงานให้เทียบเท่ามืออาชีพ 7. ส่งเสริมให้ราษฎรเล่นกีฬา 8. สร้างจิตสำนึกให้กับราษฎรในการป้องกันโรคติดต่อ 9. ส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตตามวิถีของชุมชน 10. สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย../add_file/1. การคมนาคมไปมาได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย 2. ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง 3. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 4. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดี มีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย 5. พัฒนาที่สาธารณะให้เป็นสวนป่าสุขภาพ 6. ส่งเสริมให้ราษฎรมีงานทำและพัฒนาฝีมือแรงงานให้เทียบเท่ามืออาชีพ 7. ส่งเสริมให้ราษฎรเล่นกีฬา 8. สร้างจิตสำนึกให้กับราษฎรในการป้องกันโรคติดต่อ 9. ส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตตามวิถีของชุมชน 10. สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://web.facebook.com/niwes.go.th/?ref=nf&hc_ref=ARQgGEKxyPH62yhA3q1G1hO2mIpryU0MYZB_03h49Jb8c6D7SvyvjMDXfRzZLJyTXKo file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://web.facebook.com/niwes.go.th/?ref=nf&hc_ref=ARQgGEKxyPH62yhA3q1G1hO2mIpryU0MYZB_03h49Jb8c6D7SvyvjMDXfRzZLJyTXKo../add_file/https://web.facebook.com/niwes.go.th/?ref=nf&hc_ref=ARQgGEKxyPH62yhA3q1G1hO2mIpryU0MYZB_03h49Jb8c6D7SvyvjMDXfRzZLJyTXKo
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : veztwahMon15517.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : wL7AWJ1Mon15948.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mb7Xm2mMon20257.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cwY5CStWed104716.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kGPysBhMon110359.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HpUD6TSFri21740.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ccoEOHGFri45957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DbdGE4NFri50342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6NYjTXCFri33505.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลนิเวศน์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคโควิด-19 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มาเพื่อทราบและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลนิเวศน์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคโควิด-19 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มาเพื่อทราบและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด../add_file/เทศบาลตำบลนิเวศน์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคโควิด-19 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มาเพื่อทราบและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ชื่อไฟล์ : kwzYVCUFri34707.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลนิเวศน์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคโควิด-19 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มาเพื่อทราบและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด # ขอขอบคุณข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลนิเวศน์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคโควิด-19 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มาเพื่อทราบและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด # ขอขอบคุณข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ../add_file/เทศบาลตำบลนิเวศน์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคโควิด-19 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มาเพื่อทราบและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด # ขอขอบคุณข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : r8aLhisMon31316.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vdlW6VbMon33914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hh2oqkaMon35052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาใบเดียวและสลากรวมชุด ตามราคา ๘๐ บาทในส่วนภูมิภาค เทศบาลตำบลนิเวศน์จึงแจ้งประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสลากตามราคา ๘๐ บาทของจังหวัดร้อยเอ็ดให้กับประชาชนได้ทราบทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาใบเดียวและสลากรวมชุด ตามราคา ๘๐ บาทในส่วนภูมิภาค เทศบาลตำบลนิเวศน์จึงแจ้งประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสลากตามราคา ๘๐ บาทของจังหวัดร้อยเอ็ดให้กับประชาชนได้ทราบทั่วกัน../add_file/ด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาใบเดียวและสลากรวมชุด ตามราคา ๘๐ บาทในส่วนภูมิภาค เทศบาลตำบลนิเวศน์จึงแจ้งประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสลากตามราคา ๘๐ บาทของจังหวัดร้อยเอ็ดให้กับประชาชนได้ทราบทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : x2j1ZAXThu110256.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G2DPB3dFri113752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ได้ที่ศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมู่ที่ 4 อำเภธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ได้ที่ศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมู่ที่ 4 อำเภธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป../add_file/เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ได้ที่ศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมู่ที่ 4 อำเภธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : 00qvTNPFri122601.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TisFbsNFri121144.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ทั่วไป เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้ที่ศูนย์พักคอยวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมู่ที่ 4 บ้านท่าเยี่ยม ตำบลนิเวศน์อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด หรือรวมบริจาคได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 020198549664 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลธวัชบุรี (เพื่อโรงพยาบาลสนามธวัชบุรี) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ในช่วงวิกฤตโรคระบาดนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ทั่วไป เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้ที่ศูนย์พักคอยวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมู่ที่ 4 บ้านท่าเยี่ยม ตำบลนิเวศน์อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด หรือรวมบริจาคได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 020198549664 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลธวัชบุรี (เพื่อโรงพยาบาลสนามธวัชบุรี) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ในช่วงวิกฤตโรคระบาดนี้../add_file/เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ทั่วไป เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้ที่ศูนย์พักคอยวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมู่ที่ 4 บ้านท่าเยี่ยม ตำบลนิเวศน์อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด หรือรวมบริจาคได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 020198549664 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลธวัชบุรี (เพื่อโรงพยาบาลสนามธวัชบุรี) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ในช่วงวิกฤตโรคระบาดนี้
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญรวนร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ทั่วไป เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้ที่ศูนย์พักคอยวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 4 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด หรือ ร่วมบริจาคได้ที่ 020198549664 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื่อบัญชีโรงพยาบาลธวัชบุรี (เพื่อโรงพยาบาลสนามธวัชบุรี) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ❤️ ในช่วงวิกฤติโรคระบาด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญรวนร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ทั่วไป เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้ที่ศูนย์พักคอยวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 4 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด หรือ ร่วมบริจาคได้ที่ 020198549664 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื่อบัญชีโรงพยาบาลธวัชบุรี (เพื่อโรงพยาบาลสนามธวัชบุรี) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ❤️ ในช่วงวิกฤติโรคระบาด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ../add_file/เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญรวนร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ทั่วไป เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้ที่ศูนย์พักคอยวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 4 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด หรือ ร่วมบริจาคได้ที่ 020198549664 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื่อบัญชีโรงพยาบาลธวัชบุรี (เพื่อโรงพยาบาลสนามธวัชบุรี) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ❤️ ในช่วงวิกฤติโรคระบาด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : BMyr41TMon105936.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oTa5wVlThu33514.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rSQhaEeSat120423.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : StSmoNaThu105722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : gii93WwFri13713.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไป เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้ ณ ศูนย์ประสานงานแพร่ระบาดโรคติดเชื้อฯ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๖๙๑๖๗ หรือติดต่อได้ที่เบอร์ ๐๖๓-๗๒๗๘๔๙๓ , ๐๘๕-๘๘๒๔๓๖๘ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไป เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้ ณ ศูนย์ประสานงานแพร่ระบาดโรคติดเชื้อฯ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๖๙๑๖๗ หรือติดต่อได้ที่เบอร์ ๐๖๓-๗๒๗๘๔๙๓ , ๐๘๕-๘๘๒๔๓๖๘../add_file/เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไป เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้ ณ ศูนย์ประสานงานแพร่ระบาดโรคติดเชื้อฯ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๖๙๑๖๗ หรือติดต่อได้ที่เบอร์ ๐๖๓-๗๒๗๘๔๙๓ , ๐๘๕-๘๘๒๔๓๖๘
ชื่อไฟล์ : OczWvw4Mon24405.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : W7csS2VFri20351.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : #ขอขอบคุณภาพจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #ขอขอบคุณภาพจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)../add_file/#ขอขอบคุณภาพจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ชื่อไฟล์ : PVFvwcYFri21210.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : # ขอขอบคุณภาพองค์การบริหารจัดการก็าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: # ขอขอบคุณภาพองค์การบริหารจัดการก็าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)../add_file/# ขอขอบคุณภาพองค์การบริหารจัดการก็าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9uLHvAjMon20940.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไป เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้ ณ ศูนย์ประสานงานแพร่ระบาดโรคติดเชื้อฯ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๖๙๑๖๗ หรือติดต่อได้ที่เบอร์ ๐๖๓-๗๒๗๘๔๙๓ , ๐๘๕-๘๘๒๔๓๖๘ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไป เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้ ณ ศูนย์ประสานงานแพร่ระบาดโรคติดเชื้อฯ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๖๙๑๖๗ หรือติดต่อได้ที่เบอร์ ๐๖๓-๗๒๗๘๔๙๓ , ๐๘๕-๘๘๒๔๓๖๘../add_file/เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไป เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้ ณ ศูนย์ประสานงานแพร่ระบาดโรคติดเชื้อฯ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๖๙๑๖๗ หรือติดต่อได้ที่เบอร์ ๐๖๓-๗๒๗๘๔๙๓ , ๐๘๕-๘๘๒๔๓๖๘
ชื่อไฟล์ : 61yXhn1Mon25350.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : #ขอขอบคุนภาพจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #ขอขอบคุนภาพจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)../add_file/#ขอขอบคุนภาพจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MC9upv0Fri41109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านประตูชัย วัดบ้านหนองบัว วัดบ้านหนองเดิด โครงการหมู่บ้านเอราวัณ ร้านมาวิน ร้านรวมทอง โรงงานท่อประจักษ์ ร้านสุนทรวิทยา ร้านแสงไทย บริษัทอินเตอร์อุตสาหกรรม ร้านประตูทอง บริษัทดัชมิวล์ ร้านพลูทรัพย์อาหารสัตว์ ร้านเอสเอสเอ็ม ร้านยันมาร์รุ่งเจริญแทรกเตอร์ ร้านอำนวยเครื่องหมาย ร้านเข็มพิศล้อแม็ค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี ร้านแหล่งรถผู้กอง และสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ ที่ได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ นำ้ดื่ม และงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ณ ศูนย์ประสานงานโรคระบาดโควิด-19 เทศบาลตำบลนิเวศน์ มา ณ โอกาสนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านประตูชัย วัดบ้านหนองบัว วัดบ้านหนองเดิด โครงการหมู่บ้านเอราวัณ ร้านมาวิน ร้านรวมทอง โรงงานท่อประจักษ์ ร้านสุนทรวิทยา ร้านแสงไทย บริษัทอินเตอร์อุตสาหกรรม ร้านประตูทอง บริษัทดัชมิวล์ ร้านพลูทรัพย์อาหารสัตว์ ร้านเอสเอสเอ็ม ร้านยันมาร์รุ่งเจริญแทรกเตอร์ ร้านอำนวยเครื่องหมาย ร้านเข็มพิศล้อแม็ค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี ร้านแหล่งรถผู้กอง และสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ ที่ได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ นำ้ดื่ม และงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ณ ศูนย์ประสานงานโรคระบาดโควิด-19 เทศบาลตำบลนิเวศน์ มา ณ โอกาสนี้../add_file/เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านประตูชัย วัดบ้านหนองบัว วัดบ้านหนองเดิด โครงการหมู่บ้านเอราวัณ ร้านมาวิน ร้านรวมทอง โรงงานท่อประจักษ์ ร้านสุนทรวิทยา ร้านแสงไทย บริษัทอินเตอร์อุตสาหกรรม ร้านประตูทอง บริษัทดัชมิวล์ ร้านพลูทรัพย์อาหารสัตว์ ร้านเอสเอสเอ็ม ร้านยันมาร์รุ่งเจริญแทรกเตอร์ ร้านอำนวยเครื่องหมาย ร้านเข็มพิศล้อแม็ค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี ร้านแหล่งรถผู้กอง และสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ ที่ได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ นำ้ดื่ม และงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ณ ศูนย์ประสานงานโรคระบาดโควิด-19 เทศบาลตำบลนิเวศน์ มา ณ โอกาสนี้
ชื่อไฟล์ : 2Edz1O7Mon111546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xHPZ8oQTue113815.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vo0aMpaTue23625.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qo3MJisTue105801.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LEbeFZPTue110800.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : aODY4lYTue111034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pttzWmjTue30116.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tMxUcluFri100242.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WTpCVyUMon101615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UzQdVtkTue30746.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zoj3tA5Wed24006.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ErShraZThu92455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UYwog9WMon30547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 62XI1FVThu110246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FZAivPYWed11340.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZWA0rROWed11904.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : liimXmeWed13345.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fmWXOoLWed13921.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YdeKnXmWed15321.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nPw8X6JWed15514.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U20wFgPThu40918.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zKPnpSHThu41451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rcg6Lr6Sun22709.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hj2f4fcSun25921.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BXNAfFeMon40004.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JLjMuOGTue20655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LJOvKbJWed95832.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกองผ้าป่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ และที่สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกองผ้าป่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ และที่สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ../add_file/เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกองผ้าป่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ และที่สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : o41mmVIMon40237.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกองผ้าป่า เพื่อสนับสนุนสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ และที่สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกองผ้าป่า เพื่อสนับสนุนสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ และที่สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด../add_file/เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกองผ้าป่า เพื่อสนับสนุนสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ และที่สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : g5pWKluTue101354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Uof0AvhThu105655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MwSLo6KFri101022.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TBlaxlBFri34240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : oBCT1UqMon95954.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w85lZEMMon101946.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yy9jjNQWed105604.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 00Smt2gWed110016.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eaTwBTsWed114359.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BxPj17NFri113054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MjpEhK1Fri124844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอประชาสัมพันธ์แพลทฟอร์มวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่สอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาความต้องการของแต่ละคน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้กับเด็กวัยรุ่นและเยาวชนอย่างทั่วถึง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอประชาสัมพันธ์แพลทฟอร์มวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่สอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาความต้องการของแต่ละคน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้กับเด็กวัยรุ่นและเยาวชนอย่างทั่วถึง../add_file/เทศบาลตำบลนิเวศน์ ขอประชาสัมพันธ์แพลทฟอร์มวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่สอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาความต้องการของแต่ละคน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้กับเด็กวัยรุ่นและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ชื่อไฟล์ : LvPNel9Wed102958.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : น้ำประปา หมู่8 มีกลิ่นแรงมากและบางวันมีสีขุ่น ทำให้ไม่สะดวกที่จะมาใช้ในครัวเรือนได้ในบางวัน อาบน้ำจะมีกลิ่นโคลนจากน้ำติดตัว โปรดตรวจสอบและเร่งดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: น้ำประปา หมู่8 มีกลิ่นแรงมากและบางวันมีสีขุ่น ทำให้ไม่สะดวกที่จะมาใช้ในครัวเรือนได้ในบางวัน อาบน้ำจะมีกลิ่นโคลนจากน้ำติดตัว โปรดตรวจสอบและเร่งดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ../add_file/น้ำประปา หมู่8 มีกลิ่นแรงมากและบางวันมีสีขุ่น ทำให้ไม่สะดวกที่จะมาใช้ในครัวเรือนได้ในบางวัน อาบน้ำจะมีกลิ่นโคลนจากน้ำติดตัว โปรดตรวจสอบและเร่งดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 ../add_file/ i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6UcymFXWed105622.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rnkBSo3Thu104722.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/hg44yb file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/hg44yb../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/hg44yb
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชี้ช้าง หมู่ที่ 8 (จุดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชี้ช้าง หมู่ที่ 8 (จุดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง../add_file/จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชี้ช้าง หมู่ที่ 8 (จุดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สอบถามค่ะ ใบบันทึกฐานะครอบครัว สะกดชื่อลูกชายผิดค่ะ ต้องไปแก้ไขที่อำเภอที่ลงบันทึกใช่มั๊ยคะ? แล้วผูปกครองไปแก้ไขคนเดียวได้มั๊ยคะ ? ขอบคุณค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สอบถามค่ะ ใบบันทึกฐานะครอบครัว สะกดชื่อลูกชายผิดค่ะ ต้องไปแก้ไขที่อำเภอที่ลงบันทึกใช่มั๊ยคะ? แล้วผูปกครองไปแก้ไขคนเดียวได้มั๊ยคะ ? ขอบคุณค่ะ ../add_file/สอบถามค่ะ ใบบันทึกฐานะครอบครัว สะกดชื่อลูกชายผิดค่ะ ต้องไปแก้ไขที่อำเภอที่ลงบันทึกใช่มั๊ยคะ? แล้วผูปกครองไปแก้ไขคนเดียวได้มั๊ยคะ ? ขอบคุณค่ะ
ชื่อไฟล์ : เรียนสอบถามท่านนายกเรื่องน้ำท่วมขังบริเวณทางเข้าบ้านหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาทำถนนคอนกรีตด้านข้าง เวลาฝนตกน้ำจะท่วมขังทางเข้าบ้านจึงทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางเข้าออก บ้านเลขที่92หมู่8 บ้านโนนชี้ช้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรียนสอบถามท่านนายกเรื่องน้ำท่วมขังบริเวณทางเข้าบ้านหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาทำถนนคอนกรีตด้านข้าง เวลาฝนตกน้ำจะท่วมขังทางเข้าบ้านจึงทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางเข้าออก บ้านเลขที่92หมู่8 บ้านโนนชี้ช้าง../add_file/เรียนสอบถามท่านนายกเรื่องน้ำท่วมขังบริเวณทางเข้าบ้านหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาทำถนนคอนกรีตด้านข้าง เวลาฝนตกน้ำจะท่วมขังทางเข้าบ้านจึงทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางเข้าออก บ้านเลขที่92หมู่8 บ้านโนนชี้ช้าง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ฝากถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่ 17 บ้านนิคม ช่วยประชาสัมพันธ์ขอความกรุณาลูกบ้าน งดจุดไฟไล่ยุงให้วัวเวลากลางคืน ตอนนี้คือควันฟุ้งกระจาย หายใจไม่ออก ส่งผลกระทบให้บุคคลรอบข้าง นอนไม่ได้เลย ไอทั้งคืน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ฝากถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่ 17 บ้านนิคม ช่วยประชาสัมพันธ์ขอความกรุณาลูกบ้าน งดจุดไฟไล่ยุงให้วัวเวลากลางคืน ตอนนี้คือควันฟุ้งกระจาย หายใจไม่ออก ส่งผลกระทบให้บุคคลรอบข้าง นอนไม่ได้เลย ไอทั้งคืน../add_file/ฝากถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่ 17 บ้านนิคม ช่วยประชาสัมพันธ์ขอความกรุณาลูกบ้าน งดจุดไฟไล่ยุงให้วัวเวลากลางคืน ตอนนี้คือควันฟุ้งกระจาย หายใจไม่ออก ส่งผลกระทบให้บุคคลรอบข้าง นอนไม่ได้เลย ไอทั้งคืน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PiL1Tm4Tue15519.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์ ข้าพเจ้าราษฎร หมู่บ้านนิคม หมู่ 5 และหมู่ 17 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความช่วยเหลือกรณี มีการเผาขยะ หรือเผาหญ้า หรือเผาถ่าน หรือเผาอย่างอื่น ยังไม่ทราบแน่ชัด หรือใครเป็นคนเผาก็ไม่ทราบแน่ชัดเช่นกัน สอบถามชาวบ้านหลายๆคนแล้ว ก็ไม่ทราบว่ามีการเผาเกิดขึ้นในบริเวณใดแน่ ผู้นำชุมชนก็ต้องได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่ในช่วงหลังปีใหม่ 2567 เป็นต้นมา มีการเผาทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป ตลอดทั้งคืน ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเป็นอย่างมาก สร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากด้วย ในหมู่บ้านมีทั้งผู้สูงอายุ และเด็กจำนวนมาก สภาพบ้านของบางคนก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดี มิดชิด หรือ มีห้องแอร์กันทุกบ้าน ต้องนอนดมกลิ่นควันทั้งคืน รวมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าด้วย ทุกวันนี้ มีอากาศไอ กันทุกคน ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์ ให้ผู้ที่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นการเร่งด่วนก่อนที่จะมีผู้ได้รับความเดือนร้อนต้องเจ็บป่วย ต้องเข้ารับการรักษา จึงเรียนมาเพื่อให้ความอนุเคราะห์ด้วย ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง จากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์ ข้าพเจ้าราษฎร หมู่บ้านนิคม หมู่ 5 และหมู่ 17 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความช่วยเหลือกรณี มีการเผาขยะ หรือเผาหญ้า หรือเผาถ่าน หรือเผาอย่างอื่น ยังไม่ทราบแน่ชัด หรือใครเป็นคนเผาก็ไม่ทราบแน่ชัดเช่นกัน สอบถามชาวบ้านหลายๆคนแล้ว ก็ไม่ทราบว่ามีการเผาเกิดขึ้นในบริเวณใดแน่ ผู้นำชุมชนก็ต้องได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่ในช่วงหลังปีใหม่ 2567 เป็นต้นมา มีการเผาทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป ตลอดทั้งคืน ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเป็นอย่างมาก สร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากด้วย ในหมู่บ้านมีทั้งผู้สูงอายุ และเด็กจำนวนมาก สภาพบ้านของบางคนก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดี มิดชิด หรือ มีห้องแอร์กันทุกบ้าน ต้องนอนดมกลิ่นควันทั้งคืน รวมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าด้วย ทุกวันนี้ มีอากาศไอ กันทุกคน ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์ ให้ผู้ที่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นการเร่งด่วนก่อนที่จะมีผู้ได้รับความเดือนร้อนต้องเจ็บป่วย ต้องเข้ารับการรักษา จึงเรียนมาเพื่อให้ความอนุเคราะห์ด้วย ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง จากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ../add_file/นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์ ข้าพเจ้าราษฎร หมู่บ้านนิคม หมู่ 5 และหมู่ 17 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความช่วยเหลือกรณี มีการเผาขยะ หรือเผาหญ้า หรือเผาถ่าน หรือเผาอย่างอื่น ยังไม่ทราบแน่ชัด หรือใครเป็นคนเผาก็ไม่ทราบแน่ชัดเช่นกัน สอบถามชาวบ้านหลายๆคนแล้ว ก็ไม่ทราบว่ามีการเผาเกิดขึ้นในบริเวณใดแน่ ผู้นำชุมชนก็ต้องได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่ในช่วงหลังปีใหม่ 2567 เป็นต้นมา มีการเผาทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป ตลอดทั้งคืน ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเป็นอย่างมาก สร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากด้วย ในหมู่บ้านมีทั้งผู้สูงอายุ และเด็กจำนวนมาก สภาพบ้านของบางคนก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดี มิดชิด หรือ มีห้องแอร์กันทุกบ้าน ต้องนอนดมกลิ่นควันทั้งคืน รวมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าด้วย ทุกวันนี้ มีอากาศไอ กันทุกคน ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์ ให้ผู้ที่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นการเร่งด่วนก่อนที่จะมีผู้ได้รับความเดือนร้อนต้องเจ็บป่วย ต้องเข้ารับการรักษา จึงเรียนมาเพื่อให้ความอนุเคราะห์ด้วย ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง จากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การเดินไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567 ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเดินไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567 ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานี../add_file/การเดินไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567 ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://www.dla.go.th/oss.htm file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.dla.go.th/oss.htm../add_file/https://www.dla.go.th/oss.htm
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/