messager
 
เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


เทศบาลตำบลนิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality 043569167

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ตรวจติดตามโครงการฯ
รายละเอียด : วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.15 น. นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคม หมู่ 5 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลางฯ โดยมี นายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ โครงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคม หมู่ 5 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin